Klęski żywiołowe

Katastrofy żywiołowe kierują do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Niemniej jednak w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze wspomogą, tym, którzy utracili swoje majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są nieodzowne, ale nie zawsze pełnią swoją funkcję. Jak zatem zapobiec stracie mienia z powodu klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek w żadnym wypadku nie wygrał z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednak społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może ugrać w zasadzie wiele. Wtedy nawet mimo braku ubezpieczenia, powstrzyma się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym przez powódź, ale także przez zamiecie, susze, itd..

Należałoby zadbać o zabezpieczenie majątkowe, które mogą tyczyć się mienia bądź odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia odnosi się miedzy innymi budynków, mienia ruchomego, oraz innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za straty popełnione przez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład zabezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu